Extradental

Pulpitis

Pulpitis, upala zubnog živca, najčešće nastaje kao posledica ne lečenog karijesa. Karijes razgrađuje, demineralizuje, dentin koji se nalazi oko zubnog živac, pulpe. To za posledicu ima direktnu izloženost živca bakterijama iz usne duplje, koje ga nadalje oštećuju svojim toksinima. Krajnji rezultat toga je ne izdrživ bol u zubu usled upaljenog živca, pulpe.

Ne retko, teško je sa sigurnošću da se odredi odakle bol dolazi. U takvim situacijama jedino rešenje je devitalizacija zuba, odnosno vađenje upaljenog živca. To odmah dovodi do prestanka bola. Takvo lečenje se zove endodonsko lečenje zuba. Izvodi se u lokalnoj anesteziji, tako da je intervencija praktično bezbolna. Da bi se lečenje uspešno završilo, obično je potrebno doći više puta kod stomatologa. Procedura takvog lečenja obuhvata pored uklanjanja karijesa i vađenja živca, još i obradu kanala korena, kako ručnim tako i mašinskim instrumentima. Po potrebi se kanal korena privremeno ispunjava lekom. U sledećoj poseti zubaru se taj ispun vadi i kanal se dodatno obrađuje. Ta procedura se ponavlja koliko je potrebno puta. Na kraju lečenja kanal se ispuni definitivnim punjenjem, a zub zatvara plombom ili se postavlja krunica.

Ako se zbog karijesa odstranio veći deo dentina, ne retko se ugrađuje i metalni kočić u zub. Time se zub ojačava i štiti od pucanja. Tako izlečen i napunjen zub može doživotno da traje.

Pulpitis

1234567
 

Lokacija Nikole Spasića 3/1sprat (kod Knez Mihailove)

 Telefon  011 / 3283 762

 Mobilni 065 / 222 60 20

 Email  extradental@gmail.com

Design by draganmarkovic.net